neurendo alveo one

Neurendo BV
Kadijk 7C
9747 AT Groningen
T: 050-3680777

Neurendo ontwikkelt
de revolutionaire AlveoOne

De Neurendo AlveoOne is een steriele, multi-functionele trocar voor het optimaliseren van minimaal invasieve neurochirugische interventies, zoals het verwijderen van hersentumoren.

De innovaties die deze unieke trocar beschikbaar maken voor de kliniek zijn:

  • Een eenvoudige mechanische bevestiging van de trocar aan de schedel
  • Het instellen en vastzetten van de diepte en de hoek van de trocar in de hersenen
  • Het hebben van vier kanalen met verschillende diameters voor verschillende instrumenten
  • Het steriel aangeleverd worden voor direct eenmalig gebruik
  • Een snellere leercurve en meer gebruiksgemak voor neurochirurgen (in opleiding)

Subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is toegekend voor de ontwikkeling & validatie van het prototype en ontwikkeling & validatie van het productieproces

Wij streven naar klinische introductie van de AlveoOne in 2020.